«…άμα ήχησεν η γλυκεία φωνή…»

Ένα εικαστικό αφιέρωμα στον Κορίνθιο Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης και Φιλικό Χατζηγιάννη Μερτζέλλο ή Σοφικίτη με τίτλο «…άμα ήχησεν η … More

BLIND PROJECT III

Because of the pandemic we have to leave the calendar open when the situation is safe for everyone for the … More

INSPIRATIONAL 31.

Welcome to the 31st issue of the arts magazine Inspirational. This issue has artists from Greece, Belgium, Norway, Peru, the … More